wtorek, 17 maja 2011

wiosenne podróżowanie

Bycie nauczycielem to nie tylko podręcznik, kreda i tablica. Przynajmniej mi czasami udaje się uciec od szkoły. Tm razem daleko. Od 26 kwietnia do 4 maja wyruszyliśmy z uczniami w podróż po Szkocji. Malowniczych krajobrazów Highlands, koloru wody jeziora Loch Ness i magii średniowiecznych zamków nie da się opisać słowami.

Being a teacher does not only  mean working with a coursebook, chalk and blackboard. At least I can sometimes run away from it all. This time far away. Form 26 of April till the 4th of May together with my students we went on a trip to Scotland. The picturesque landscapes of Highlands, the colour  of the water in Loch Ness and the magic of the Mediaeval castles cannot be described with words only.

W drodze do domu udało nam się zahaczyć o jedyny w swoim rodzaju targ kwiatów w Amsterdamie.
On our way home we had a stopover at one of its kind flower market in Amsterdam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...